Tärypöydät

Teknamotor tarjoaa täydellisiä  hihna- ja tärykuljettimia hakkeen lastaukseen ja kuljettamiseen. Ammattisuunnittelijamme suunnittelevat murskaus ja haketus laitteet ja kuljettimet asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.

Tärypöytä on suunniteltu toimimaan yhdessä täry- ja hihnakuljettimien kanssa. Se on myös suunniteltu varastoimaan suuria määriä haketettavaa tai murskattavaa materiaalia. Esimerkiksi sellaista materiaalia, joka on tarkoitettu lastattavaksi etukuormaajalla tai trukilla. Tärypöydässä on iso lastauspinta-ala jolloin esim. tasauspätkälaatikon tyhjäys onnistuu suoraan pöydälle, Kuljettimeen kuuluu tärypöytä, joka on liitetty kantavaan runkoon jousielementeillä. Kuljetin toimii sähkömoottorilla, joka yhdessä epäkesko mekanismin kanssa mahdollistaa täryliikkeen. Tärypöydän alhainen virrankulutus on suoraan seurausta huippumodernista suunnittelusta.

Paikallisista olosuhteista riippuen,  kuljetin voidaan asentaa erilliselle asennusalustalle.

Materiaali annostellaan tärypöydältä täry- tai hihnakuljettimeen. Tärypöydän annosteluominaisuus  mahdollistaa materiaalin jatkuvan syötön hakkuriin. Tuoteisiimme kuuluvat tärypöydät, joiden mitat ovat 2 x 3 m, 3 x 3 m, 4 x 3 m. Moottoritehot 5,5 KW - 11 KW.

WebGarden